Tầm quan trọng của vận đơn đường biển là gì?

Khi mua bán hàng hóa quốc tế và vận chuyển bằng đường biển, vận đơn đường biển có vai trò vô cùng quan trọng. Vậy chức năng của vận đơn đường biển là gì?

Vận đơn đường biển là một trong những chứng từ quan trọng nhất của vận tải biển. Vậy vai trò của vận đơn đường biển là gì?

Khi mua bán hàng hóa quốc tế và vận chuyển bằng đường biển, vận đơn đường biển có vai trò vô cùng quan trọng. Vậy chức năng của vận đơn đường biển là gì?

vận đơn đường biển là gì

Chức năng của vận đơn đường biển là gì?

Vận đơn đường biển là biên lai hàng hóa, do thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền của người vận tải ký. Đây là là bằng chứng xác nhận người chở hàng đã nhận chuyên chở lô hàng theo thông tin trên bill.

Vận đơn là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển giữa người vận chuyển và người gửi hàng.

Vận đơn đường biển là chứng từ sở hữu đối với hàng hóa ghi trên chứng từ này. Đây là giấy tờ có giá trị dùng để thanh toán, định đoạt tại ngân hàng, cho phép người chủ hợp lệ có quyền sở hữu đối với hàng hóa và quyền sở hữu này có thể được chuyển nhượng bằng cách ký hậu vận đơn.

Chức năng của vận đơn đường biển là gì?

Vai trò của vận đơn đường biển là gì

Vận đơn đường biển có vai trò đặc biệt quan trọng trong mua bán quốc tế. Vậy cụ thể vai trò của vận đơn đường biển là gì? Đó là:

  • Vận đơn đường biển có tính pháp lý điều chỉnh mối quan hệ người chở hàng, người xếp hàng và người nhận hàng.
  • Vận đơn đường biển là căn cứ để khai hải quan, Manifest.
  • Vận đơn đường biển xác nhận số lượng, chủng loại hàng người bán gửi cho người mua, từ đó làm cơ sở để đóng thuế xuất nhập khẩu.
  • Vận đơn đường biển là một trong những giấy tờ quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu.
  • Vận đơn đường biển có thể làm giấy tờ mua bán, chuyển nhượng…

Vai trò của vận đơn đường biển

Các loại vận đơn đường biển

Sau khi đã nắm được chức năng và vai trò của vận đơn đường biển là gì, cùng tìm hiểu xem vận đơn đường biển được phân loại thế nào.

Phân loại theo chủ thể nhận hàng:

Vận đơn đích danh (straight bills of lading): Là loại ghi rõ tên, địa chỉ,… của người nhận hàng; chỉ người này mới có quyền nhận hàng.

Vận đơn theo lệnh (order bills of lading): Là loại vận đơn mà người vận tải sẽ giao hàng theo lệnh của người gửi hàng, hoặc của người được ghi trên vận đơn.

Vận đơn vô danh (bearer bills of lading): Cho phép giao hàng cho người xuất trình vận đơn.

Phân loại theo tình trạng vận đơn:

Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L), còn gọi là vận đơn sạch: không có ghi chú về khiếm khuyết của hàng hóa, bao bì.

Vận đơn không hoàn hảo (Unclean B/L), còn gọi là vận đơn bẩn: có ghi chú về khiếm khuyết của hàng hóa, bao bì,…

Phân loại theo tình trạng nhận hàng:

Vận đơn đã xếp hàng lên tàu (Shipped on board B/L): được cấp sau khi hàng hóa đã xếp lên tàu.

Vận đơn nhận hàng để xếp (Received for shipment B/L): được cấp trước khi hàng hóa được xếp xuống tàu. Trên vận đơn này không có tên tàu và ngày xếp hàng xuống tàu.

Phân loại theo chủ thể cấp vận đơn:

Vận đơn chủ (Master Bill of Lading – MBL): do hãng tàu phát hành. Người gửi hàng và người nhận hàng có thể là chủ hàng hay công ty giao nhận (hoặc đại lý).

Vận đơn nhà (House Bill of Lading – HBL): do công ty giao nhận vận tải phát hành. Người gửi hàng và nhận hàng thường là chủ hàng (công ty xuất nhập khẩu).

Phân loại theo việc xuất trình vận đơn:

Vận đơn gốc (Original B/L): người nhận hàng phải xuất trình vận đơn gốc mới được lấy lệnh giao hàng (D/O).

Vận đơn giao hàng bằng điện (Telex Release B/L): người nhận hàng không cần xuất trình vận đơn gốc, vì đã có điện giao hàng.

Vận đơn đã được xuất trình (Surrendered B/L): vận đơn đã được xuất trình cho hãng tàu, hoặc đại diện hãng tàu.

Các loại vận đơn đường biển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *