Vận đơn theo lệnh là gì trong vận chuyển hàng hóa?

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, thường có một khái niệm mà người vận chuyển cần biết đó chính là vận đơn chuyển hàng theo lệnh.

Vận đơn theo lệnh là gì?

Vận đơn theo lệnh ( tên tiếng anh: To order B/L) được biết đến là loại vận đơn mà các hàng hóa được ghi trong đơn này được giao theo lệnh của một người khác thông qua việc ký hậu lên mặt sau của đơn.

Các loại vận đơn chuyển hàng theo được sử dụng phổ biến

Được chia bằng phương pháp xác định người ký hậu lên đơn. Hiện nay có 3 loại vận đơn hàng hóa theo lệnh:

Chuyển hàng theo lệnh của người nhận hàng : To order of Consignee

Với loại vận đơn này, hàng hóa sẽ được giao theo lệnh của người nhận. Khi đó, tại cột “Consignee” hoặc “To order of” có ghi tên của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp trên tờ vận đơn. Người đó hoặc cá nhân, doanh nghiệp đó sẽ ký vào mặt sau của tờ đơn và ghi tên người nhận hàng. Thường thì người gửi, hoặc doanh nghiệp gửi sẽ là người ký vào mặt sau.

Theo lệnh của ngân hàng phát hành: To order of a issuing bank

Đây là loại vận đơn mà ngân hàng sẽ là người ghi trên tờ đơn khi người gửi lựa chọn hình thức thanh toán L/C với người nhận. Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ ký hậu vào mặt sau của tờ đơn.

Ví dụ: Một doanh nghiệp A có trụ sở tại Việt Nam và xuất khẩu hàng sang cho một doanh nghiệp B ở Trung Quốc và lựa chọn thanh toán theo L/C. Một ngân hàng ở Trung Quốc mở L/C cho doanh nghiệp và ngân hàng tại Việt Nam nhận thông báo thanh toán bằng L/C.

Khi đó, nhằm đảo bảo an toàn khi mở L/C, ngân hàng bên Trung Quốc sẽ có quyền sở hữu lô hàng. Nên ngân hàng Trung Quốc sẽ làm vận đơn theo yêu cầu chính là To Order Of Bank.. Điều này có nghĩa, khi doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành thanh toán xong, ngân hàng có lệnh gửi hàng đi thì doanh nghiệp Trung Quốc mới nhận được hàng hóa.

Vận đơn theo lệnh

Mẫu vận đơn chuyển hàng theo lệnh

Theo lệnh của người gửi hàng

Với loại vận đơn này, hàng hóa sẽ được giao nhận đến địa chỉ của người được ghi tên trên mặt hậu của vận đơn. Người gửi hàng có quyền viết trên tờ vận đơn tại mục to order. Điều này có nghĩa là hàng hóa được chuyển theo yêu cầu của người gửi hàng.

Những cách ký hậu tại mặt sau của tờ vận đơn theo lệnh

Ký hậu theo kiểu đích danh

Người được ký hậu sẽ tiến hành ký tên và đóng dấu tại mặt sau của tờ vận đơn. Tại mặt sau sẽ ghi tên chính xác của người sẽ được nhận và hưởng lợi cuối cùng.

Ký hậu theo lệnh

Đây là loại ký hậu mà người được hưởng lợi khi nhận hàng hóa sẽ ký hậu để chuyển nhượng vận đơn cho người nhận tiếp theo. Khi đó, người được ưởng lợi sẽ ký hậu nên mặt sau của tờ đơn. Lúc này, người ký sẽ ghi đích danh người nhận vào mặt phía sau của tờ đơn.

Người ký hậu là người nhận

Đây là hình thức người ký hậu vào vận đơn là người nhận lô hàng. Người ký chỉ cần ký và tiến hành đóng dấu sau đó đi lấy hàng. Để chắc chắn thì người ký có thể ghi thêm cụm từ: “ giao hàng này cho chính tôi”

Ký hậu miễn truy đòi

Khi gửi hàng, người ký lên vận đơn vẫn có thể bị ảnh hưởng và chịu trách nhiệm liên quan khi người nhận không được nhận được hàng. Do vậy, khi ký hậu thì người ký có thể ghi thêm cụm từ: “Miễn truy đòi” để tránh các trách nhiệm liên đới đến mình.

2-van-don-theo-lenh

Sử dụng vận đơn chuyển hàng theo lệnh tránh được rủi ro cao

Tại sao cần sử dụng vận đơn theo lệnh?

Với mỗi loại vận đơn sẽ có mục đích sử dụng khác nhau. Dưới đây là những trường hợp nên sử dụng vận đơn chuyển hàng theo lệnh.

Các doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức thanh toán bằng hình thức chuyển tiền bằng điện. Do vậy, người bán sẽ sử dụng vận đơn theo lệnh và chuyển bản fax copy cho bên người mua. Người mua có thể kiểm tra hàng đã được chuyển đi chưa và khi đó tiền sẽ được chuyển về. Điều này sẽ giúp giảm thiểu độ rủi ro cho cả hai bên.

Thanh toán bằng tín dụng để ngân hàng làm người nhận. Sau khi người mua thanh toán thì hàng sẽ được chuyển đến cho người mua.

Chuyển quyền sở hữu hàng hóa khi người bán không nắm rõ người mua có phải là người nhận hàng cuối cùng không? Do vậy, người bán làm vận đơn theo lệnh để chuyển quyền sở hữu cho đến người mua cuối cùng này. Người này sẽ cầm vận đơn và làm thủ tục nhận hàng.

Trên đây là một số những chia sẻ về vận đơn theo lệnh khi chuyển hàng để đảm bảo an toàn cho cả người bán và người mua. Để nắm rõ thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ với LOGIVAN nhận tư vấn chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *