Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là gì?

Bạn đang cần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ cửa hải quan về công ty hay ngược lại. Để vận chuyển an toàn bạn cần phải có bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là gì?

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được biết đến là loại bảo hiểm rủi ro có thể gây ra những mất mát hoặc hư hỏng cho hàng hóa trong danh mục bảo hiểm trong khi vận chuyển. Bạn có thể hiểu bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu được dành cho cả hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu bằng cả đường bộ đường thủy hay đường tài tại lãnh thổ Việt Nam.

Bảo hiểm hàng hóa được ký kết để tiến hành cung cấp dịch vụ bảo vệ chống rủi ro cho hàng hóa. Những trường hợp được pháp dùng bảo hiểm hàng hóa:

  • Thời gian lưu kho
  • Hàng hóa đang chờ được xếp lên thùng xe để tiến hành trung chuyển
  • Hàng hóa trong khi chờ chủ hàng đến nhận
  • Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Những tổn thất có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ bên mua đến hải quan hoặc từ cửa khẩu hải quan về điểm nhận sẽ được bên cung cấp bảo hiểm chi trả.

Những tổn thất được chi trả sẽ được bên cung cấp bảo hiểm quy định trong điều kiện chi trả trên hợp đồng. Bên mua bảo hiểm cần nắm rõ để có thể sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa có lợi nhất.

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là gì?

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được biết đến là những loại chứng từ mà bên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho bên được bảo hiểm. Chứng từ này được sử dụng để hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời, chứng từ bảo hiểm còn được dùng để điều phối quan hệ giữa đơn vị bảo hiểm và bên được bảo hiểm. Khi đó, người được bảo hiểm cần đóng phí bảo hiểm cho đơn vị cung cấp bảo hiểm.

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Vận chuyển hàng hóa cần phải có hợp đồng bảo hiểm

Quy định chứng từ về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được tính như thế nào?

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được dùng cho các đơn hàng vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường biển, đường hàng không,… Chính vì vậy, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu

Thông thường, chi phí bảo hiểm được xác định theo công thức:

CIF = (C+F) / (1-R)
I = CIF x R

Trong đó,

I: Phí bảo hiểm,
C: Giá hàng,
F: Giá cước phí vận chuyển,
R: Tỷ lệ phí bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm được xác định theo từng loại hàng hóa vận chuyển, hình thức đóng gói, loại hình vận chuyển, tuyến đường di chuyển. Giá trị của bảo hiểm tối đa là 110% so với giá trị CIF của lô hàng được vận chuyển.

Hợp đồng bảo hiểm bao gồm những gì?

1- Hợp đồng nguyên tắc

bao gồm toàn bộ kim ngạch trong năm của bên nhận bảo hiểm

Các loại chi phí đều được đặt cọc và điều chỉnh vào cuối năm

Cách điều chỉnh dựa trên những chứng từ, báo cáo để bên cung cấp thực hiện điều chỉnh phí bảo hiểm

2- Hợp đồng bảo hiểm theo kim ngạch

Hợp đồng bảo hiểm theo kim ngạch và hợp đồng ngoại thương

Bên được bảo hiểm phải thông báo theo từng chuyến hàng

Phí bảo hiểm được chi trả theo từng tháng, quý,… điều này được quy định trên hợp động bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm bao gồm những gì?

Mẫu hợp đồng bảo hiểm vận chuyển hàng hóa

Bạn có thể tham khảo các mẫu hợp đồng bảo hiểm cũng như tham khảo từ đội ngũ tư vấn của LOGIVAN để nhận thông tin chính xác.

Trên đây là những thông tin về chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu để để làm thủ tục vận chuyển đúng quy định. Liên hệ với LOGIVAN để nhận được thông tin tư vấn đề bảo hiểm hàng hóa khi vận chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *