Các bài viết thuộc chủ đề 'Vận đơn'

Thông tin thuộc 'Vận đơn' cho bạn

Tầm quan trọng của vận đơn đường biển là gì?

Khi mua bán hàng hóa quốc tế và vận chuyển bằng đường biển, vận đơn đường biển có vai trò vô cùng quan trọng. Vậy chức năng của vận đơn…

Những điều cần biết về vận đơn chở suốt là gì?

Vận đơn là một trong những chứng từ quan trọng nhất khi hàng hoá được vận chuyển bằng đường biển trong kinh doanh quốc tế. Vậy vận đơn chở suốt…

Vận đơn theo lệnh là gì trong vận chuyển hàng hóa?

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, thường có một khái niệm mà người vận chuyển cần biết đó chính là vận đơn chuyển hàng theo lệnh.