Các bài viết thuộc chủ đề 'Bảo quản'

Thông tin thuộc 'Bảo quản' cho bạn

Những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo quản và vận chuyển vắc xin

Từ khâu sản xuất, lưu trữ, vận chuyển cho đến khi sử dụng, từng loại vắc-xin cần được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thích hợp. Cách bảo quản…