Các bài viết thuộc chủ đề 'Bắc Nam'

Thông tin thuộc 'Bắc Nam' cho bạn

Vận chuyển trái cây

Trái cây được vận chuyển từ Nam ra Bắc để tiêu thụ hiện có giá khá cao, một phần nguyên nhân là do chi phí vận chuyển. Điều đó đã…