Thủ tục đăng kiểm khi mua xe tải cũ Kontum

Mua xe tải cũ để kinh doanh hiện là phương án được nhiều người ở Kontum lựa chọn. Vậy lệ phí trước bạ cũng như thủ tục đăng ký biển số mới cho xe tải cũ Kontum thế nào?

Khi mua xe tải cũ, cần tiến hành nhiều thủ tục để sang tên đổi biển số cũng như đăng kiểm cho xe. Vậy thủ tục đăng kiểm xe tải cũ Kontum thế nào?

Mua xe tải cũ để kinh doanh hiện là phương án được nhiều người ở Kontum lựa chọn. Vậy lệ phí trước bạ cũng như thủ tục đăng ký biển số mới cho xe tải cũ Kontum thế nào?

xe tải cũ Kontum

Lệ phí trước bạ và thủ tục đăng ký biển số mới cho xe tải cũ Kontum

Khi mua xe tải cũ Kontum phải tiến hành nộp lệ phí trước bạ là 2% giá trị xe được tính theo mức khấu hao quy định của Bộ tài chính. Sau đó tiến hành đăng ký lại và cấp biển số mới tại điểm đăng ký trực thuộc tỉnh/thành phố cư trú.

Hồ sơ dành cho nộp lệ phí trước bạ gồm:

CMND chủ xe photo 3 bản (Đem theo bản chính)

Hộ khẩu chủ xe Photo 3 bản (Đem theo bản chính)

Tờ khai lệ phí trước bạ 2 bản chính (Theo mẫu quy định)

Giấy tờ xe bộ gốc.

Sau khi đóng xong lệ phí trước bạ cho xe tải cũ Kontum, tiếp theo đưa xe đi đăng ký và bổ sung vào hồ sơ:

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính)

Cà số khung, số máy (Theo mẫu qui định)

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bản chính)

Giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định (bản chính)

Tại cơ quan đăng ký xe, nộp hồ sơ và chờ cán bộ chuyên trách kiểm tra xe, đối chiếu với thông tin trong giấy đăng ký xe. Sau đó, nộp lệ phí đăng ký xe và phí cấp biển số.

Đóng xong lệ phí, tiến hành bấm biển số tự động để hoàn tất thủ tục đăng ký và nhận giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.

Lệ phí trước bạ và thủ tục đăng ký biển số mới cho xe tải cũ Kontum

Đăng kiểm khi mua xe tải cũ Kontum cùng địa phương

Nếu người mua xe cư ngụ cùng tỉnh/thành phố với người bán thì không cần phải đăng kiểm lại mà tiếp tục sử dụng xe tới khi hết hạn đăng kiểm. Sau đó tiến hành đăng kiểm lại.

Tiến hành đăng kiểm lại cho xe tải cũ Kontum cần chuẩn bị hồ sơ gồm có:

Bản chính giấy đăng ký xe

Bản chính giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực

Sổ đăng kiểm cũ

Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang Web quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình

Quy trình đăng kiểm xe tải cũ Kontum như sau: nộp hồ sơ → đóng lệ phí đăng kiểm → đưa xe vào truyền đăng kiểm → đóng lệ phí bảo trì đường bộ → nhận giấy chứng nhận kiểm định mới và dán tem kiểm định.

Đăng kiểm khi mua xe tải cũ Kontum cùng địa phương

Đăng kiểm khi mua xe tải cũ Kontum khác địa phương

Trường hợp người mua xe tải cũ Kontum không cùng nơi cư trú với người bán, bên bán phải tiến hành rút hồ sơ gốc và bàn giao cho bên mua để tiến hành đăng ký mới với biển số mới.

Sau khi có giấy hẹn đăng ký và biển số, đưa xe đến Trung tâm/trạm đăng kiểm để đăng ký lưu hành cho xe. Hồ sơ nộp đăng kiểm xe gồm:

Bản chính đăng ký xe ô tô hoặc giấy tờ tương đương

Bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng

Bản chính giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe còn hiệu lực

Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang Web quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình
Các bước tiếp theo khi đăng kiểm xe tải cũ Kontum tiến hành tương tự như trên.

Đăng kiểm khi mua xe tải cũ Kontum khác địa phương

Bạn đang cần tìm hàng để chở? Đăng ký trở thành tài xế ngay!