Cách gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan

Kho ngoại quan là khu vực lưu trữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan để chờ xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Việc gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan chỉ xảy ra khi hết thời gian thuê kho, và chủ hàng muốn tiếp tục lưu trữ hàng tại cảng.

Vậy làm thế nào để gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan và hướng xử lý hàng hóa nếu chủ hàng không kịp gia hạn thuê kho?

Quy định về việc gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan

Theo quy định hiện hành của Nhà nước, việc thuê kho ngoại quan là sự thỏa thuận giữa chủ hàng và chủ kho ngoại quan. Việc này được xác lập dựa trên hợp đồng thuê kho ngoại quan.

gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, thời hạn hiệu lực tối đa thuê kho ngoại quan là 365 ngày kể từ ngày hàng hóa được gửi vào kho. Hết thời hạn trên, nếu chủ hàng muốn tiếp tục gửi hàng thì cần đảm bảo các bước sau:

  • Chủ kho ngoại quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Hải quan kho ngoại quan và chủ hàng biết trước khi hợp đồng thuê kho ngoại quan hết hạn.
  • Chủ hàng làm đơn đề nghị gia hạn hợp đồng.
  • Cục trưởng Hải quan gửi văn bản phản hồi, đồng ý việc gia hạn thuê kho. Thời gian gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan không quá 180 ngày kể từ ngày hợp đồng thuê kho hết hạn.

Các chủ hàng cần theo dõi thời gian hợp đồng để tránh ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, cũng như phát sinh những thiệt hại không đáng có.

Phương án xử lý hàng hóa khi hết thời gian

2-gia-han-hop-dong-thue-kho-ngoai-quan.jpg

Hàng hóa được lưu tại kho ngoại quan cảng biển

Trong trường hợp có đơn xin thanh lý trước thời hạn, hoặc quá thời gian gia hạn hợp đồng thuê kho, nếu chủ hàng hoặc đơn vị ủy quyền không đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan thì sẽ được Cục hải quan xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

  • Trong vòng 15 ngày chủ hàng phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam qua cửa khẩu tạm nhập, không được tái xuất qua cửa khẩu khác.
  • Nếu chủ hàng vẫn không tái xuất, hàng hóa sẽ bị tịch thu và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
  • Trong một số trường hợp hàng hóa cần phải tiêu hủy, chi phí tiêu hủy sẽ được trích từ số tiền ký quỹ đặt cọc của doanh nghiệp.

Những biện pháp này mục đích là hạn chế các chủ hàng, doanh nghiệp lợi dụng kho ngoại quan để lưu trữ hàng hóa quá hạn. Vì vậy, chủ hàng cần chuẩn bị kỹ lưỡng các bộ phận hỗ trợ như hệ thống vận tải, khâu bán hàng, bộ phận đặt hàng,….để hàng hóa có thể luân chuyển thuận lợi. Ít nhất là trước khi hết thời gian gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan, để tránh phát sinh thêm chi phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *