Các bài viết thuộc chủ đề 'Phí đường bộ'

Thông tin thuộc 'Phí đường bộ' cho bạn

Mức phí mới tại hai trạm thu phí quốc lộ 5

Hiện nay, nhiều đối tượng đã được miễn, giảm phí khi đi qua trạm thu phí quốc lộ 5. Vậy giá vé trạm thu phí quốc lộ 5 đối với…