Nội dung cơ bản của mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Khi hợp đồng thuê xe kết thúc vì lý do gì cũng nên có mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe đi kèm. Vậy mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe này bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Thanh lý hợp đồng thuê xe xuất hiện khi hợp đồng hết thời hạn hoặc buộc phải chấm dứt. Vậy trong những trường hợp cụ thể nào sẽ cần dùng đến mẫu thanh lý hợp đồng này?

mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe vận chuyển

Trường hợp cần dùng mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Thông thường, hợp đồng thanh lý thường được sử dụng khi:

 • Hợp đồng được thực hiện xong.
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đã hết và không có sự thỏa thuận kéo dài thời hạn.
 • Hợp đồng bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ.
 • Theo thỏa thuận của các bên.
 • Cá nhân giao kết hợp đồng mất, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện.
 • Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện.
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thể thỏa thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại.

Trường hợp cần dùng mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Trường hợp cần dùng mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Các căn cứ khi thực hiện hợp đồng

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe vận chuyển sẽ căn cứ vào quy định pháp luật được trích dẫn trong hợp đồng chính cũng như điều khoản chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng của hợp đồng chính.

Ví dụ, một mẫu thanh lý hợp đồng thuê có thể căn cứ vào:

 • Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
 • Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ vào đơn chào hàng, đặt hàng, sự thực hiện của hai bên
 • Căn cứ vào hợp đồng thuê xe vận chuyển hai bên đã ký kết.

Các căn cứ khi thực hiện hợp đồng

Các căn cứ của hợp đồng thuê xe

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận xuất xưởng

Nội dung của mẫu thanh lý hợp đồng xe vận chuyển

Ngoài các căn cứ pháp luật cũng như các thông tin của hai bên tham gia ký kết, mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe cần nêu rõ sự thống nhất của hai bên khi lập ra hợp đồng này.

Nội dung này có thể bao gồm ngày tháng năm chấm dứt hợp đồng, giá trị hợp đồng thanh lý.

Mẫu thanh lý hợp đồng là văn bản ghi nhận lại các nghĩa vụ còn lại và ý muốn chấm dứt những quyền, nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng chính. Do vậy, khi hợp đồng chính đã quy định rõ ràng điều khoản chấm dứt thì có thể không cần phải lập hợp đồng thanh lý.

Nội dung của mẫu thanh lý hợp đồng xe vận chuyển

Nội dung của mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Bạn đang cần tìm xe tải chở hàng? Tra cứu giá cước với LOGIVAN!

Bạn đang cần tìm hàng để chở? Đăng ký trở thành tài xế ngay!