Những lưu ý về hợp đồng mượn kho bãi

Hợp đồng mượn kho, hợp đồng thuê mượn kho bãi được lập nên dựa trên nhu cầu của bên thuê và bên cho thuê xưởng. Vậy hợp đồng được thực hiện như thế nào là phù hợp với quy định của pháp luật. Hãy theo dõi bài viết để đưa ra câu trả lời.

Tầm quan trọng của hợp đồng mượn kho

Hợp đồng mượn kho được sử trong giao dịch thuê giữa chủ kho bãi và bên đi thuê. Nội dung của hợp đồng sẽ quy định các nội dung điều khoản, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Khi đã thực hiện ký kết tức là hai bên đã đồng ý với điều khoản và phải tuân thủ theo các điều luật đã đề ra.

Các điều khoản sẽ được thông qua mẫu hợp đồng để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trước khi tiến hành thuê thì các cá nhân có nhu cầu thuê kho phải tìm hiểu rõ thông tin liên quan.

Tìm hiểu được mức giá cũng như địa điểm đó có phù hợp hay không, thời hạn thuê của mình như thế nào? Điều này là rất cần thiết để đảm bảo không bị phá vỡ hợp đồng sau khi ký kết.

Bạn phải cân nhắc việc lựa chọn thuê kho bãi nhằm mục đích gì và thời hạn sử dụng có lâu dài không.

Nếu bạn chưa chắc chắn về vấn đề sử dụng lâu dài không thì nên ký hợp đồng ngắn hạn. Tránh gây ra những mâu thuẫn không đáng có khi hợp đồng đã được bảo vệ bởi pháp luật. Bạn phải chịu trách nhiệm với mọi điều khoản đã được ký kết.

hợp đồng mượn kho

Kho, xưởng được sử dụng để kinh doanh

Quy định pháp lý của hợp đồng mượn kho, hợp đồng thuê mượn kho bãi

Thông tin cụ thể

Thông tin bên cho thuê: Bên cho có nghĩa vụ cung cấp các thông tin liên quan. Mọi thông tin phải chính xác và có xác nhận của cơ quan địa phương. Các thông tin cơ bản gồm: Tên chủ sở hữu, ngày sinh, số chứng minh thư nhân dân, thường trú tại địa chỉ, số điện thoại…

Thông tin bên thuê nhà xưởng: Tương tự bên cho thuê thì bên thuê phải cung cấp các thông tin chính xác. Các thông tin cụ thể như: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập, số tài khoản, họ và tên người đại diện.

Thông tin người đứng ra đại diện phải cung cấp chức vụ, sinh ngày, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu, ngày cấp, địa chỉ liên hệ, số điện thoại…

Xem thêm: Kho ngoại quan Bình Dương

Nội dung hợp đồng

Hai bên cùng lập ra hợp đồng mượn kho theo mẫu có sẵn. Hai bên sẽ trao đổi rõ về nội dung trong hợp đồng bao gồm:

  • Thời hạn thuê hợp đồng có hiệu lực bao lâu
  • Mức giá và phương thức thanh toán( nêu rõ theo tháng, theo quý, hay theo năm…)
  • Trách nhiệm của hai bên
  • Bên cho thuê cam kết đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn cho bên thuê, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên thuê sử dụng mặt bằng hiệu quả trong việc kinh doanh
  • Bên thuê cũng cần đảm bảo yêu cầu thanh toán tiền theo đúng thời hạn quy định
  • Quy định rõ có được cải tạo mặt bằng hay không?
  • Nếu làm sai quy định sẽ phải chịu đền bù như thế nào?

Sau khi hai bên đưa ra những điều khoản và thống nhất với nhau thì sẽ cùng ký xác nhận. Cam kết thực hiện theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ cùng giải quyết thông qua thương lượng hoặc nhờ pháp luật giải quyết.

Nếu các bạn có nhu cầu vận chuyển đồ đến xưởng kho, hay cửa hàng mới hãy đến với dịch vụ vận chuyển của LOGIVAN. Mọi công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng với dịch vụ vận chuyển nhanh chóng, giá rẻ này.

hop-dong-muon-kho-hop-dong-muon-kho-bai-2.jpg

Tìm hiểu rõ thông tin trước khi ký kết hợp đồng

Mẫu hợp đồng mượn kho:

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ KHO

Hợp Đồng này được lập giữa các Bên:

I. Công ty [ ], Địa chỉ: [ ], Điện thoại: [ ] do ông/bà [ ], Chức vụ: [ ] làm đại diện (sau đây gọi là “Bên Cho Mượn”, khái niệm này cũng sẽ bao hàm các người kế vị và bên nhận chuyển nhượng của Bên Cho Mượn);

II. Nhà Phân Phối [ ], do ông [ ], sinh ngày [ ], Chứng minh nhân dân số: [ ] thường trú tại [ ] (sau đây gọi là “Bên Mượn”, khái niệm này cũng sẽ bao hàm các người kế vị và các bên mượn lại của Bên Mượn).

XÉT THẤY

A. Bên Cho Mượn là doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh theo Giấy Chứng Nhận số [ ] cấp ngày [ ] do Sở Kế Họach và Đầu Tư [ ] cấp, hoạt động trong lĩnh vực [ ]

B. Bên Cho Mượn là chủ sở hữu hợp pháp của nhà kho xây dựng tại [ ] (sau đây gọi là “Nhà Kho”) và được dùng nhà kho này vào mục đích cho mượn đối với các đối tượng có nhu cầu.

C. Bên Cho Mượn đồng ý cho mượn và Bên Mượn đồng ý nhận mượn nhà kho nêu tại mục 2 Phụ Lục I với điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp Đồng này.

D. Bên Mượn có kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của mình trên những địa bàn khác nhau trong phạm vi [ ] và đang cần một địa điểm tại [ ] để làm nhà kho trong khi Bên Cho Mượn lại quan tâm đến kế hoạch phát triển kinh doanh của Bên Mượn và mong muốn hỗ trợ kế hoạch này thông qua việc cung cấp Nhà kho sử dụng độc quyền cho các sản phẩm do Bên Cho Mượn cung cấp.

NAY CÁC BÊN THỎA THUẬN RẰNG:

ĐIỀU 1. Giải Thích
Theo Hợp Đồng này, các từ ngữ nêu sau đây sẽ được hiểu:

1.1. “Thỏa Thuận” có nghĩa là Hợp Đồng, kèm theo các Mục Lục, có thể điều chỉnh hoặc thay đổi tại thời điểm bất kỳ;

1.2. “Nhà Kho” có nghĩa là nhà kho được mượn bởi Bên Mượn theo Hợp Đồng.

1.3. “Chính Phủ” có nghĩa là chính phủ Việt Nam và các Ủy Ban Nhà Nước, Tổng Cục, Vụ và các cơ quan thẩm quyền, và cũng bao gồm các cơ quan thẩm quyền thuộc quận, thành phố, tỉnh.

1.4. “Ngày Bắt Đầu Mượn” có nghĩa là ngày [ ] khi Nhà Kho được chuyển giao cho Bên Mượn trong tình trạng chiếm hữu trống.

1.5. “Thời Hạn” có nghĩa khoảng thời gian mà Bên Mượn có quyền sử dụng Nhà Kho kể từ Ngày Bắt Đầu Mượn.

ĐIỀU 2. Thỏa Thuận Mượn
2.1. Bên Cho Mượn chuyển giao và Bên Mượn tiếp nhận Nhà Kho, Hợp Đồng sẽ bắt đầu vào Ngày Bắt Đầu Mượn và chấm dứt khi hết Thời Hạn theo quy định tại Khoản 2.2.

2.2. Bên Mượn có thể, vào thời điểm [ ] tháng ([ ] tháng) trước Thời Hạn, thông báo cho Bên Cho Mượn biết ý định gia hạn. Thời Hạn Gia Hạn sẽ bắt đầu vào ngày cuối cùng của Thời Hạn sau khi Bên Cho Mượn nhận được thông báo, có nghĩa rằng:

2.2.1. Hợp Đồng tiếp tục có hiệu lực đối với Bên Cho Mượn và Bên Mượn;

2.2.2. Các Bên tiến hành thỏa thuận lại về việc cho mượn Nhà kho trên cơ sở lợi ích mà Bên Cho Mượn đã đạt được đối với việc bán các sản phẩm độc quyền của Bên Cho Mượn.

ĐIỀU 3. Mục Tiên Của Việc Cho Mượn
3.1. Nhà Kho được xác định là tài sản của Bên Cho Mượn và Bên cho mượn toàn quyền định đoạt Nhà Kho trong suốt thời gian cho mượn theo Hợp Đồng với điều kiện là trước khi chấm dứt việc cho mượn phải thông báo trước cho Bên Mượn một khoảng thời gian hợp lý nhưng không quá [ ] tháng.

3.2. Sử dụng Nhà Kho

Việc sử dụng Nhà Kho vào bất kỳ mục đích nào khác phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Mượn. Bên Cho Mượn có thể kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ việc sử dụng Nhà Kho của Bên Mượn để bảo đảm rằng Nhà Kho được sử dụng đúng với mục đích được nêu tại Điều 3.1.

3.3. Thanh toán chi phí dịch vụ mua ngoài

Bên Cho Mượn đồng ý để cho Bên Mượn làm thủ tục đứng tên thuê bao điện, nước, điện thoại và các tiện ích cần thiết khác ở Nhà Kho. Bên Mượn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các chi phí dịch vụ nước thải, rác và các chất thải khác, điện, điện thoại và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng trong thời hạn mượn Nhà Kho. Sau thời gian mượn, Bên Mượn cam kết sẽ chuyển nhượng lại các hợp đồng thuê bao này cho Bên Cho Mượn .

ĐIỀU 4. Tiện Ích Và Tiện Nghi
4.1. Bên Cho Mượn cung cấp các tiện ích và tiện nghi cần thiết như được nêu tại biên bản bàn giao kèm theo hợp đồng này. Bằng chi phí của mình, Bên Mượn có trách nhiệm bảo quản và duy trì tất cả các tiện ích và tiện nghi này trong tình trạng hoạt động bình thường trong suốt thời gian mượn Nhà Kho.

4.2. Bên Mượn phải thực hiện các biện pháp an ninh và bảo đảm an ninh 24/24 giờ đối với khu vực cho mượn.

ĐIỀU 5. Sự Kiện Bất Khả Kháng
Trường hợp khi hợp đồng mượn bị chấm dứt do các trường hợp bất khả kháng hay do các qui định của pháp luật, bao gồm mà không hạn chế bởi các qui định về quy hoạch hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất, khiến cho Bên Mượn không thể sử dụng được một phần hay toàn bộ các quyền của mình, thì:

5.1. Bên Cho Mượn có quyền thông báo bằng văn bản chấm dứt Hợp Đồng cho Bên Mượn theo đúng quy định tại Điều 10 Hợp Đồng này.

5.2. Việc chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp này sẽ không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ khác của Bên Cho Mượn và Bên Mượn đối với bất kỳ hành vi vi phạm Hợp Đồng nào đã xảy ra trước thời điểm của việc chấm dứt này.

ĐIỀU 6. Chấm Dứt Hợp Đồng
Hợp Đồng này sẽ chấm dứt vào các ngày [ ] trong trường hợp các Bên không thỏa thuận gia hạn hoặc khi một trong các Bên tại thời điểm bất kỳ:

6.1. Chấm dứt hợp đồng phân phối các sản phẩm của Tân Hiệp Phát giữa Bên Mượn và Bên Cho Mượn;

6.2. Nếu Bên Mượn không thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp Đồng hoặc không tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Nhà Kho.

ĐIỀU 7. Nghĩa Vụ Bên Mượn Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng
7.1. Khi hết Thời hạn hoặc chấm dứt trước Thời hạn, Bên Mượn sẽ chấm dứt việc chiếm hữu và sử dụng Nhà Kho đồng thời giao trả và chuyển giao quyền quản lý Nhà Kho cho Bên Cho Mượn trong điều kiện vệ sinh sạch sẽ và tình trạng khả dụng như khi bàn giao ban đầu.

7.2. Nếu Bên Mượn tiếp tục sử dụng Nhà Kho sau khi Thời Hạn đã chấm dứt hoặc khi Hợp Đồng đã chấm dứt trước Thời Hạn, thì Bên Mượn phải thanh toán tiền thuê Nhà Kho theo quy định tại Điều 3.1 cho đến khi Nhà Kho được bàn giao lại cho Bên Cho Mượn.

ĐIỀU 8. Thông Báo
Tất cả các thông báo của các Bên theo yêu cầu trong Hợp Đồng này sẽ phải lập thành văn bản và được chuyển đến cho:

8.1. trường hợp Bên Cho Mượn, là văn phòng đặt tại [ ] hoặc tại một địa chỉ khác do Bên Cho Mượn chỉ định.

8.2. trường hợp Bên Mượn, là văn phòng đặt tại [ ] hoặc tại một địa chỉ khác do Bên Mượn chỉ định.

ĐIỀU 9. Công Tác Kiểm Tra, Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng
9.1. Công việc bảo dưỡng do Bên Mượn thực hiện

Bên Mượn sẽ thực hiện, trong suốt Thời Hạn hay trong Thời Hạn Gia Hạn khi Bên Mượn đang thực hiện việc sử dụng Nhà Kho, công tác bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa và duy trì Nhà Kho và các thành phần tiện ích và kèm theo Nhà Kho bao gồm vật liệu trải sàn kho (nếu có).

9.2. Sửa chữa Nhà Kho

Bên Cho Mượn có quyền sửa chữa Nhà Kho cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh nhưng không được làm ảnh hưởng đến kết cấu của Nhà Kho và phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên Cho Mượn ít nhất [ ] tháng.

9.3. Thông báo tình trạng hư hỏng

Bên Mượn phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên Cho Mượn về các sự cố, hỏng hóc hay yêu cầu sửa chữa cấu trúc, yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu điều chỉnh Nhà Kho về các tình huống có thể gây ra các rủi ro nguy hiểm đến Nhà Kho hoặc tính mạng con người.

ĐIỀU 10. Đại Diện Và Bảo Đảm
Các Bên cam kết bảo đảm thẩm quyền tham gia ký kết Hợp Đồng cũng như đã thực hiện các hành vi cần thiết ủy quyền việc thực thi Hợp Đồng theo đó sẽ có hiệu lực, ràng buộc và thi hành đối với các Bên.

ĐIỀU 11. Các Trách Nhiệm Và Cam Kết Của Bên Cho Mượn Và Bên Mượn
11.1. Bên Cho Mượn

Bên Cho Mượn cam kết sẽ:

11.1.1. tuân thủ và tôn trọng tất cả các quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với việc cho mượn Nhà Kho; và

11.1.2. hoàn tất thủ tục đăng ký Hợp Đồng này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11.2. Bên Mượn

Bên Mượn sẽ

11.2.1. được phép sử dụng toàn bộ diện tích mượn dùng làm Nhà Kho và sửa chữa Nhà Kho phù hợp với nhu cầu sử dụng trong kinh doanh của Bên Mượn trong suốt Thời Hạn;

11.2.2. tuân thủ và tôn trọng các quy định hiện tại và tương lai của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng và công tác vệ sinh Nhà Kho bằng chi phí riêng của Bên Mượn;

11.2.3. chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trật tự và an ninh công cộng tại địa phương;

ĐIỀU 12. Giải Quyết Tranh Chấp
12.1. Trường hợp nảy sinh tranh chấp liên quan đến các điều khoản hay bất kỳ một vấn đề nào của Hợp Đồng, Các Bên trước hết cố gắng giải quyết tranh chấp bằng phương pháp thương lượng hòa giải.

12.2. Khi không thể giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thương lượng hòa giải, một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra xét xử tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quyết định của tòa án là cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc đối với các Bên.

ĐIỀU 13. Điều Khoản Thi Hành
13.1. Hợp Đồng này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau. Hợp Đồng bắt đầu có hiệu lực sau khi ký.

13.2. Hợp Đồng này sẽ bị điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 

(Nguồn mẫu hợp đồng: caselaw.vn)