Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ năm 2020

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là căn cước để lưu thông trên thị trường giúp doanh nghiệp tránh bị thanh tra quản lý thị trường phạt.

Tuy nhiên, mọi người nên sử dụng đúng mẫu phiếu xuất kho nội bộ để tránh những vấn đề trục trặc trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Theo dõi bài viết dưới đây để có được những thông tin chính xác nhất và mẫu chung được các công ty, doanh nghiệp sử dụng.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Có cần ghi đầy đủ chỉ tiêu trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thường được ghi theo giá xuất kho (giá vốn) khá nhạy cảm cho nên một số doanh nghiệp chỉ ghi số lượng và “né” phần đơn giá ra. Ngoài ra, một số doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ, thì cuối kỳ mới có giá xuất kho để ghi vào phiếu xuất.

Nguyên tắc chứng từ kế toán phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu, tuy nhiên đối với phiếu xuất kho hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có thể chỉ ghi tên hàng hóa, số lượng mà không ghi đơn giá và thành tiền vẫn được cơ quan thuế bỏ qua.

Tuy nhiên dù vậy ở một số trường hợp thì phiếu xuất kho cũng cần ghi đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu để tiện ghi sổ kế toán cũng như có thêm căn cước để quy trách nhiệm vật chất nếu các bên liên quan làm hư hỏng và mất mác hàng hóa.

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….

Ký hiệu………………………………………….Số:……………………………………………………………

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu

Ngày…..tháng….năm……

Căn cứ lệnh điều động số:…………….. ngày….tháng….năm….của………….về việc………..

Họ tên người vận chuyển……………………………………..Hợp đồng số………………………….

Phương tiện vận chuyển……………………………………………………………………………………

Xuất tại kho………………………………………………………………………………………………………..

Nhập tại kho………………………………………………………………………………………………………

STTTên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)Mã sốĐơn vịSố lượngĐơn giáThành tiền
Thực xuấtThực nhập
Tổng cộng:
Người lập

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ kho xuất

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người vận

(Ký và ghi rõ họ tên)

 chuyển Thủ kho nhập

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(Cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu

– Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng

– Liên 3: Nội bộ

Trường hợp cần tới phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu này thường được sử dụng trong một số trường hợp chính như sau:

  • Xuất hàng trả ủy thác nhập khẩu khi hàng hóa vẫn chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.
  • Xuất hàng hóa để vận chuyển đến các cửa khẩu, nơi làm thủ tục xuất khẩu
  • Xuất hàng hóa giao cho các doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu
  • Xuất gửi hàng đại lý cho các doanh nghiệp nhận bán hàng tại đại lý
  • Xuất hàng hóa đi gia công
  • Xuất và điều chuyển các hàng hóa giữa các đơn vị, chi nhánh hạch toán phụ thuộc vào nhau

2-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo

Xem thêm: Quy trình nhập xuất kho hàng hóa

Bài viết trước