Các bài viết thuộc chủ đề 'chuyển hàng'

Thông tin thuộc 'chuyển hàng' cho bạn

HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ KÝ HIỆU CONTAINER TRONG VẬN TẢI

Ngày nay trong vận chuyển hàng hóa, container thường được sử dụng để đóng hàng, đặc biệt là hàng xuất khẩu, sử dụng đường biển. Mỗi loại container có kích…

Phân loại CONTAINER và ứng dụng của từng loại.

Container có mấy loại? Cách phân biệt các loại container? Container là dụng cụ vận chuyển hàng hóa phổ biến nhất hiện nay vì tính linh hoạt cũng như sự…