Các bài viết thuộc chủ đề 'Kích thước'

Thông tin thuộc 'Kích thước' cho bạn

Những lưu ý về kích thước xe tải 18 tấn

Khi bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thông thường bạn chỉ quan tâm đến khối lượng vận chuyển, mà quên đi rằng kích thước của hàng hóa là…

Các loại kích thước xe tải chở đất phổ biến

Cuộc sống nâng cao, nhu cầu sửa chữa, xây nhà, nâng cấp công trình ngày càng tăng nhanh. Đặc biệt là các thành phố lớn như Hồ Chí Minh hay…

Kích thước xe tải bồn được quy định như thế nào?

Các loại xe tải bồn được sử dụng để vận chuyển một số loại hàng hóa đặc thù của các ngành. Để chở đủ khối lượng hàng, bạn cần tìm…