Các bài viết thuộc chủ đề 'Hợp đồng thuê kho'

Thông tin thuộc 'Hợp đồng thuê kho' cho bạn

Lưu ý thời hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan

Thời hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan là bao lâu? Có được gia hạn hợp đồng hay ủy quyền cho đơn vị thứ ba ký ủy quyền hợp đồng…

Thuê kho ngoại quan Bình Dương cần lưu ý những gì?

Đối với mỗi doanh nghiệp tại Bình Dương khi cần xuất nhập khẩu hàng hóa đều cần có kho bãi để hàng. Thuê kho ngoại quan là điều cần thiết…

Cách gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan

Kho ngoại quan là khu vực lưu trữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan để chờ xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Việc gia hạn hợp…

Tham khảo danh sách kho ngoại quan ở Hải Phòng

Trước khi tham khảo danh sách kho ngoại quan ở Hải Phòng, cùng LOGIVAN tìm hiểu một chút về định nghĩa cũng như các quy định liên quan về kho…

Quy định về kho ngoại quan: Những điều cần biết

Tìm hiểu chi tiết các quy định về kho ngoại quan luôn là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu…