Các bài viết thuộc chủ đề 'Kho bãi'

Thông tin thuộc 'Kho bãi' cho bạn

Hướng dẫn tra cứu cách đọc vị trí container trên bãi và trên tàu

Nhiều người vẫn không biết rõ cách đọc vị trí container trên bãi và trên tàu. Sau đây là hướng dẫn chi tiết về các tra cứu cách đọc vị…