Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán là một trong các loại hợp đồng giao dịch phổ biến trong kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, hợp đồng mua bán còn có những đặc điểm riêng mà không phải ai cũng biết.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Như các bạn đã biết, mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại diễn ra thường xuyên trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Hoạt động này gồm 2 chủ thể là bên bán và bên mua. Bên bán có trách nhiệm giao hàng, chuyển quyền sở hữu cho bên mua và nhận thanh toán; còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hẹn cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo đúng như những gì hai bên thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa mang đầy đủ bản chất chung của hợp đồng. Trong quan hệ kinh doanh thì đây giống như giấy tờ làm tin của 2 bên đối tác. Nó là sự thỏa thuận chung nhằm xác lập, chấm dứt hoặc thay đổi quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán. Mặc dù không có định nghĩa nào về hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định trong luật thương mại nhưng có thể dựa vào khái niệm hợp đồng mua bán tài sản để xác định bản chất chung của bản hợp đồng này.

Trong Bộ Luật Dân Sự 2005, điều 428 có quy định: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên (ít nhất là 2 bên), theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán”.

Hàng hóa được hiểu là động sản, các vật gắn liền với đất và cả hàng hóa được hình thành trong tương lai. Hàng hóa phạm vi hẹp hơn tài sản và thuộc tài sản. Còn hợp đồng mua bán hàng hóa là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán tài sản. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 loại hợp đồng này là đối tượng và mục đích thực hiện.

Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa

Loại hợp đồng này mang đặc điểm chung của hợp đồng và cũng có những những đặc điểm riêng như sau:

Đặc điểm chung

Là hợp đồng ưng thuận

Khi các bên thỏa thuận xong các điều khoản thì được coi là thời điểm giao kết hợp đồng. Không nhất thiết phải đợi bên bán bàn giao hàng hóa và bên mua thanh toán cho bên bán.

2-HD-giua-ben-mua-va-ben-ban

Là hợp đồng ký kết giữa bên mua và bên bán

Có tính đền bù

Khi bên bán giao hàng hóa cho bên mua thì bên mua phải có trách nhiệm thanh toán. Đây là khoản lợi ích tương đương với giá trị hàng hóa mà cả 2 bên đã cùng thỏa thuận.

Là hợp đồng song vụ

Các bên tham gia hợp đồng đều sẽ bị ràng buộc lẫn nhau. Bên bán có nghĩa vụ giao hàng hóa còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán số tiền bằng đúng giá trị hàng hóa. Hai nghĩa vụ này mang tính chất qua lại và liên quan mật thiết với nhau, các bên có quyền đòi hỏi đối phương phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Đặc điểm riêng

Bên cạnh những đặc điểm chung giống như hợp đồng, hợp đồng mua bán hàng hóa còn có đặc điểm riêng như sau:

Về chủ thể

Thường là các thương nhân bao gồm:

  • Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp
  • Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, có đăng ký kinh doanh

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân không phải thương nhân cũng có thể ký kết hợp đồng dựa trên khoản 3, điều 1 của luật thương mại.

Xem thêm: Hợp đồng thuê xe Container

Về hình thức

Hợp đồng có thể thực hiện dưới hình thức lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể của các bên giao tiếp.

 

Bạn đang cần tìm xe tải chở hàng? Tra cứu giá cước với LOGIVAN!