Hướng dẫn làm phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

Ngành hiện tải tại Việt Nam hiện nay đang rất phát triển và chiếm vị trí quan trọng, tác động đến đền kinh tế trong mối quan hệ biện chứng, ảnh hưởng lẫn nhau.

Do đó, sẽ có rất nhiều những thắc mắc liên quan đến phương án kinh doanh vận tải hàng hóa. Bài viết này sẽ là câu trả lời giải tỏa những thắc mắc của bạn về vấn đề này.

Điều kiện để kinh doanh vận tải hàng hóa

Theo quy định của các cơ quan chức năng và pháp luật hiện hành, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa được áp dụng cụ thể từ ngày 01/07/2017 và được chấp hành, thực hiện cho đến thời điểm hiện tại.

Có rất nhiều điều kiện khác nhau nhưng nội dung chủ yếu chính là áp dụng cho các doanh nghiệp, đơn vị vận tải hàng hóa có trang bị các loại container, và các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo, kéo sơ mi rơ-mooc và xe tải hàng hóa sử dụng trên quãng đường dài trong khoảng 300km trở lên.

Với các đối tượng cụ thể này, cần đảm bảo những điều kiện cụ thể về phương tiện tối thiểu, phân thành các nhóm như sau:

 • Nhóm 1: đối với đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải có trụ sở đặt ở các đô thị lớn, các thành phố trực thuộc trung ương thì phải đạt từ 10 xe trở lên.
 • Nhóm 2: Đối với đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải có trụ sở đặt tại các địa phương, tỉnh thành khác phải đạt từ 5 xe trở lên.
 • Nhóm 3: Đối với đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đặt tại các địa phương, địa bàn, huyện, xã nghèo có nhiều chính sách hỗ trợ của chính phủ phải đạt từ 03 xe trở lên.

Nếu bạn nằm trong những nhóm này và đạt được những điều kiện được đặt ra thì bạn sẽ được đăng ký phương án kinh doanh vận tải hàng hóa.

kinh doanh vận tải hàng hóa

Xác định đúng nhóm của mình để xây dựng phương án kinh doanh vận tải phù hợp

Các thông tin tổ chức quản lý hoạt động vận tải cần nêu rõ

Khi thực hiện việc đăng ký các phương án kinh doanh vận tải hàng hóa, các đơn vị kinh doanh vận tải cần phải thực hiện nội dung nêu rõ, chi tiết và chính xác các thông tin về tổ chức quản lý việc hoạt động vận tại cụ thể của đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải.

Những nội dung này là những nội dung thiết yếu và quan trọng mà các cơ quan chức năng cần nằm được về đơn vị kinh doanh vận tải để hỗ trợ họ thực hiện được quyền và nghĩa vụ cụ thể của mình và cũng là cách quản lý hoạt động của các đơn vị này hợp lý.

Nội dung các thông tin cụ thể cần nêu rõ về:

 • Cơ cấu tổ chức công tác của đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải: mô hình, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của các phòng, ban, tổ chức
 • Người đứng đầu điều hành hoạt động vận tải hàng hóa: thông tin cơ bản về cá nhân, trình độ, chuyên ngành cụ thể.
 • Phương án tổ chức quản lý, theo dõi về an toàn giao thông của đơn bị vận tải ( nội dung này chỉ áp dụng thực hiện với các đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh dịch vụ hàng hóa bằng dòng xe container)
 • Quản lý, theo dõi, kiểm tra việc lắp đặt trang bị các loại máy tính, đường truyền kết nối mạng, hệ thống thông tin sử dụng dữ liệu từ những thiết bị giám sát hành trình vận chuyển.

Xem thêm: Vận tải 2 chiều

Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa cần nêu các nội dung

Đồng thời bên cạnh các thông tin tổ chức, quản lý hoạt động vận tải, các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vận tải khi xây dựng phương án kinh doanh vận tải hàng hóa cũng cần nêu lên những nội dung cụ thể trong phương án này.

Đây là việc hoạch định hướng kinh doanh hiện tại và mang tính lâu dài. Những nội dung này giúp cơ quan quản lý năm được quy mô và xem xét được phương án kinh doanh của đơn vị từ đó sắp xếp theo nhóm phù hợp.

Các nội dụng cụ thể về phương án kinh doanh vận tải hàng hóa mà đơn vị kinh doanh cần nêu rõ là:

 • Thông tin về phương tiện sử dụng: các thông số hoạt động, chất lượng máy móc và thiết bị giám sát hành trình
 • Loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa: vận tải bằng xe tải, container hay nằm trong diện thông thường.
 • Phạm vi hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tại: dưới 300 km hoặc trên 300 km
 • Các chế độ sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo chức năng, an toàn, hiệu quả.
 • Thông tin về lái xe của doanh nghiệp: số lượng, chế độ tập huấn nghiệp vụ, hạng phép lái xe,…
 • Các kho bãi, kho xe, kho hàng của đơn vị: địa điểm và diện tích.

Bạn đang cần tìm hàng để chở? Đăng ký trở thành tài xế ngay!