Hướng dẫn cách khai và lấy in mã vạch container từ hải quan Việt Nam

Hiện nay, hình thức in mã vạch container đ xác nhận qua khu vực giám sát cảng cửa khẩu đã được áp dụng. Doanh nghiệp sẽ trực tiếp khai báo danh sách container bằng chức năng khai bổ sung.

Việc khai báo này sẽ giúp cho việc thực hiện xác nhận qua khu vực giám sát được nhanh hơn, thuận tiện hơn cho cả doanh nghiệp và chi cục Hải quan.

in mã vạch container

Trang web khai và lấy in mã vạch container từ hải quan Việt Nam

Định nghĩa về mã vạch

Mã vạch (Barcode) là phương pháp lưu trữ và truyền tải thông tin bằng một loại ký hiệu gọi là ký mã vạch (Barcode symbology). Ký mã vạch hay gọi tắt cũng là mã vạch, là 1 ký hiệu tổ hợp các khoảng trắng và vạch thẳng để biểu diễn các mẫu tự, ký hiệu và các con số. Sự thay đổi trong độ rộng của vạch và khoảng trắng biểu diễn thông tin số hay chữ số dưới dạng mà máy có thể đọc được.

Cách lấy khai báo mã vạch container

Doanh nghiệp làm theo quy trình khai báo theo 3 bước sau đây:

  1. Khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai.
  2. Lấy danh sách container qua khu vực giám sát sau khi tờ khai đã chấp nhận thông quan.
  3. In mã vạch container theo danh sách sau đó đem ra Hải quan giám sát để lấy hàng.

Bước 1 : Khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai

Sau khi khai báo tờ khai, nếu có danh sách container kèm theo doanh nghiệp cần tiến hành khai báo bổ sung bằng cách vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Khai báo bổ sung” 🡪 “Khai báo danh sách container cho tờ khai”:

Bước 1 : Khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai

Khai báo danh sách container cho tờ khai

Sau đó bạn nhập vào danh sách container cho tờ khai:

Khai báo thông tin container

Khai báo thông tin container

Cuối cùng bạn nhấn vào “Khai báo” để gửi danh sách container bổ sung này lên hệ thống, khi có số tiếp nhận là việc khai bổ sung hoàn tất. Trường hợp bản khai danh sách container trước đó có thiếu, sai về dữ liệu thì doanh nghiệp cần phải gửi lại bản danh sách chính xác. Hệ thống sẽ cập nhật lại.

Xem thêm: Quy cách container 40 feet

Bước 2 : Lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai

Khi đã khai báo bổ sung danh sách container ở bước trên, đồng thời đã làm xong thủ tục thông quan hoặc đã được chấp nhận thông quan, doanh nghiệp tiến hành lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai bằng cách:

  • Vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Lấy thông tin tờ khai” 🡪 “Lấy danh sách container qua khu vực giám sát”.

Bước 2 : Lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai

Lấy danh sách container qua khu vực giám sát

  • Sau đó bạn bấm nút “Chọn tờ khai” để chọn ra tờ khai cần lấy danh sách container.
  • Nhấn vào “Lấy thông tin” để gửi yêu cầu lấy thông tin danh sách container lên hệ thống Hải quan.

Bấm vào “Lấy thông tin” để gửi yêu cầu

Bấm vào “Lấy thông tin” để gửi yêu cầu

  • Kiểm tra kết quả đã được chấp nhận hay chưa và số tiếp nhận.
  • Bạn tiếp tục chọn “XNKB” để lấy thông báo chấp nhận và danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai do hệ thống trả về.

Đóng cửa số thông báo sẽ hiện danh sách container qua khu vực giám sát vừa trả về

Đóng cửa số thông báo sẽ hiện danh sách container qua khu vực giám sát vừa trả về

Bước 3: In mã vạch container theo danh sách sau đó đem ra Hải quan giám sát để lấy hàng

Sau khi bạn nhận được thông báo chấp nhận, bạn tiến hành nhấn vào “In TK” để được danh sách mã vạch container:

Bước 3: In mã vạch container

Bảng kê danh sách mã vạch container

Bạn đem bản in này kèm hồ sơ tờ khai ra Hải quan khu vực giám sát hàng hóa. Cán bộ Giám sát sẽ tiến hành đọc mã vạch từng container và xác nhận qua khu vực giám sát cho doanh nghiệp.

Bạn đang cần tìm xe tải chở hàng? Tra cứu giá cước với LOGIVAN!