Các bài viết thuộc chủ đề 'Hầm'

Thông tin thuộc 'Hầm' cho bạn

Thông tin về các khung giờ cấm xe qua hầm Thủ Thiêm

Hầm Thủ Thiêm là hầm vượt sông Sài Gòn duy nhất tại Việt Nam, một hạng mục quan trọng trong dự án Đại lộ Đông Tây, giúp giảm tải lưu…