Giải đáp thắc mắc về điều kiện kinh doanh vận tải

Nền kinh tế ngày càng phát triển. Chính vì vậy nhu cầu vận chuyển, di chuyển của con người và hàng hóa ngày càng tăng. Và việc hình thành đơn vị vận tải là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu chung này.

Điều kiện kinh doanh vận tải đối với phương tiện

Phương tiện tham gia vận tải hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, số lượng. Đồng thời phù hợp với loại hình kinh doanh của đơn vị.

Cụ thể, điều kiện kinh doanh vận tải của Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

Quyền sở hữu, sử dụng

 • Doanh nghiệp phải có đủ số lượng phương tiện đáp ứng hình thức kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thẩm quyền. Doanh nghiệp phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với phương tiện sử dụng.
 • Trong trường hợp, xe đăng ký kinh doanh thuộc quyền sở hữu của thành viên hợp tác xã và đã có đầy đủ hợp đồng giao dịch theo quy định của hợp tác xã, trách nhiệm cũng như nghĩa vụ về việc quản lý, điều hành sử dụng phương tiện sẽ thuộc về thành viên đó.

Chất lượng phương tiện vận chuyển

Xe tham gia kinh doanh vận tải phải đảm bảo các yếu tố về an toàn kỹ thuật. Đồng thời không gây hại cho môi trường. Xe có thiết bị giám sát trong suốt quá trình sử dụng, camera hành trình. Cụ thể là tuân thủ theo Điều 14 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP:

 • Xe ô tô của đơn vị được sử dụng phục vụ mục đích kinh doanh vận tải, vận chuyển khách hàng.
 • Xe ô tô của đơn vị được sử dụng phục vụ mục đích kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa bằng xe đầu kéo, container, sơmi rơ mooc
 • Xe ô tô hoạt động với mục đích kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa
 • Thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trong xe phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật cũng như hoạt động liên tục trong quá trình xe tham gia giao thông.

điều kiện kinh doanh vận tải

Phương tiện vận tải phải đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định

Thiết bị giám sát hành trình

Xe tham gia vận tải, vận chuyển hành khách và hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải được gắn thiết bị giám sát đảm bảo các yêu cầu như sau:

 • Có chức năng lưu trữ, truyền tải thông tin đảm bảo theo quy định do Bộ giao thông vận tải ban hành.
 • Các thông tin lưu trữ trong thiết bị giám sát sẽ được sử dụng phục vụ cho công việc quản lý của đơn vị kinh doanh cũng như cơ quan quản lý nhà nước hay cơ quan Công an, Thanh tra theo yêu cầu cụ thể.
 • Thiết bị được gắn trong xe vận tải phải đáp ứng các quy định và phù hợp với pháp luật. Có nghĩa là phải đảm bảo hoạt động ghi nhận và truyền dẫn thông tin liên tục, đầy đủ tới máy chủ quản lý của đơn vị kinh doanh loại hình vận tải, vận chuyển.
 • Trong trường hợp công ty vận tải giao quyền quản lý cho đơn vị xử lý dữ liệu, các thông tin như hình ảnh, quá trình hoạt động của thiết bị giám sát hành trình sẽ được quản lý bởi đơn vị này.
 • Các thông tin lưu trữ bắt buộc của thiết bị giám sát bao gồm: hành trình, thời gian lái xe, làm việc của lái xe và tốc độ di chuyển đường dài…

2-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai

Điều kiện kinh doanh vận tải đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa khi tham gia lưu thông

Xem thêm: Định mức xăng dầu trong doanh nghiệp vận tải