Các bài viết thuộc chủ đề 'Gia súc'

Thông tin thuộc 'Gia súc' cho bạn

Bạn có biết vận chuyển gia súc cần giấy tờ gì hay chưa?

Trong những năm gần đây số lượng gia súc được vận chuyển đi khắp mọi miền đất nước đã gấp đôi so với các năm trước.