Cách tính tải trọng xe được phép tham gia giao thông

Hầu hết mọi người đều quan tâm đến cách tính tải trọng xe đầu kéo, cách tính tải trọng trên trục xe… Vậy dưới đây sẽ hướng dẫn một số cách tính để các bạn cùng tham khảo nhé.

Cách tính trọng lượng xe tải được phép tham gia giao thông

Đối với cách tính tải trọng xe thường được áp dụng đối với các loại xe tải thân liền và xe thân liền kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ mooc:

Đối với xe thân liền:

 • Có tổng số trục bằng hai, tổng trọng lượng của xe phải ≤ 16 tấn
 • Có tổng số trục bằng ba, tổng trọng lượng của xe phải ≤ 24 tấn
 • Có tổng số trục bằng bốn, tổng trọng lượng của xe phải ≤ 30 tấn
 • Có tổng số trục bằng năm hoặc lớn hơn, tổng trọng lượng của xe phải ≤ 34 tấn

Đối với tổ hợp xe đầu kéo và rơ mooc/sơ mi rơ mooc

 • Có tổng số trục bằng ba, tổng trọng lượng của xe phải ≤ 26 tấn
 • Có tổng số trục bằng bốn, tổng trọng lượng của xe phải ≤ 34 tấn
 • Có tổng số trục bằng năm hoặc lớn hơn, tổng trọng lượng của xe phải ≤ 40 tấn

Đối với tổ hợp xe thân liền kéo rơ moóc/sơ mi rơ mooc: Tổng trọng lượng của tổ hợp xe gồm tổng trọng lượng của xe thân liền và tổng các tải trọng trục xe của rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo nhưng không được phép lớn hơn 45 tấn.

cách tính tải trọng xe

Cách tính tải trọng xe được chủ xe rất quan tâm

Cách tính trọng tải trục xe tải, tải trọng cầu xe

Đối với cách tính tải trọng xe thường được tính theo tải trọng của xe hoặc tải trọng ở phía cầu xe để có được cách tính chính xác nhất.

Trục đơn: Tải trọng trục xe ≤ 10 tấn/trục

Cụm trục kép (hai trục xe) thường phụ thuộc vào khoảng cách (d) của hai tâm trục:

 • Trường hợp d < 1.0 mét thì tải trọng cụm trục xe ≤ 11 tấn
 • Trường hợp 1.0 mét ≤ d ≤ 1.3 mét thì tải trọng cụm trục xe ≤ 16 tấn
 • Trường hợp d ≥ 1.3 mét thì tải trọng cụm trục xe ≤ 18 tấn

Cụm trục thứ ba phụ thuộc vào khoảng cách (d) của hai tâm trục liền kề:

 • Trường hợp d < 1.3 mét thì tải trọng cụm trục xe ≤ 21 tấn
 • Trường hợp d ≥ 1.3 mét thì tải trọng cụm trục xe ≤ 24 tấn

Mức xử phạt khi chở quá tải của xe tải

Ngoài nắm rõ các cách tính tải trọng xe quá tải thì theo quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi chở quá tải sẽ được áp dụng tại nghị định 107/2014/NĐ-CP đã quy định rõ đối với những xe tải chở hàng vượt quá trọng tải cho phép khi tham gia giao thông được ghi đầy đủ trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường:

 • Trên 10% – 40% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn.
 • Trên 10% – 30% đối với các loại xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên
 • Trên 20% – 30% nếu là xe xi téc chở chất lỏng kể cả rơ mooc và sơ mi rơ mooc

Mức xử phạt khi chở quá tải của xe tải

Cách tính tải trọng xe không phải ai cũng nắm rõ

Bạn đang cần tìm hàng để chở? Đăng ký trở thành tài xế ngay!