Các mẫu phiếu ký gửi hàng hóa cần chuẩn bị

Khi ký gửi hàng hóa, cần chuẩn bị các thủ tục giấy tờ cần thiết. Vậy các mẫu phiếu ký gửi hàng hóa cần chuẩn bị là gì?

Hiện nay, hình thức ký gửi hàng hóa dần phổ biến vì đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và đại lý. Để thuận tiện hơn, LOGIVAN cung cấp cho bạn các mẫu phiếu ký gửi cần thiết khi giao dịch.

mẫu phiếu ký gửi hàng hóa

Các mẫu phiếu ký gửi hàng hóa cần chuẩn bị

Hợp đồng đi kèm với các mẫu phiếu ký gửi hàng hóa

Để ký gửi và nhận ký gửi hàng hóa, cả hai bên đại diện cần biết được thủ tục cũng như các mẫu phiếu ký gửi hàng hóa. Cũng như mẫu hợp đồng để việc ký gửi được tiến hành đúng theo những gì đã thỏa thuận.

Mẫu đơn hợp đồng cơ bản sẽ có phần thông tin của hai bên đại diện. Phần còn lại của mẫu hợp đồng này sẽ là những quy định chung mà yêu cầu cả hai bên cần phải thực hiện.

Phần này sẽ bao gồm: đối tượng hợp đồng, quy cách giao nhận hàng, phương thức thanh toán, quy định treo bảng hiệu tên chủ hàng, quy định về bảo hành và sửa chữa hàng hóa, quy định về chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp,…

Đây là những điều cơ bản cần phải có của một mẫu hợp đồng khi ký gửi hàng hóa, và yêu cầu hai bên đều chấp nhận thực hiện đúng.

Hợp đồng đi kèm với các mẫu phiếu ký gửi hàng hóa

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Xem thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Thủ tục và mẫu phiếu ký gửi hàng hóa

Các mẫu phiếu ký gửi cần có để gửi hàng xuống đại lý gồm:

  • Bản cam kết ký gửi đại lý, trong đó ghi rõ về thông tin mặt hàng cũng như giá bán hay hàng khuyến mãi đi kèm (nếu có), tiền hoa hồng đại lý được hưởng khi bán được hàng (nếu có).
  • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Doanh nghiệp căn cứ vào Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Thủ tục và mẫu phiếu ký gửi hàng hóa

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Xác định giá thuế

Giá tính thuế sẽ được tính trên tiền công, tiền hoa hồng thu được nên cần phải có thêm các giấy tờ liên quan tới mẫu phiếu ký gửi hàng hóa như sau:

  • Phiếu xuất kho hàng nếu là đại lý ký gửi.
  • Hóa đơn chứng từ liên quan đến việc bán hàng.
  • Phiếu chi hoa hồng, chiết khấu, tiền công… đại lý được hưởng.

Khi bán được hàng hoá, đại lý gửi thông báo cho doanh nghiệp nêu rõ thông tin mặt hàng đã bán và thông tin người mua (nếu có). Căn cứ thông báo này, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT cho hàng hoá thực tế tiêu thụ và hàng khuyến mại kèm theo. Đây là cơ sở để doanh nghiệp kê khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp hàng hoá ký gửi bị lỗi mốt, hàng bị mất giá, đại lý phải trả lại cho doanh nghiệp. Nếu đại lý không có hoá đơn, thì hai bên phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ chủng loại số lượng, giá trị hàng trả lại, lý do trả hàng.

Biên bản này là cơ sở để doanh nghiệp giảm trừ doanh thu. Riêng về thuế GTGT, do chưa lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng trả lại nên doanh nghiệp không phải điều chỉnh kê khai thuế GTGT.

Xác định giá thuế

Phiếu xuất kho hàng

Bạn đang cần tìm xe tải chở hàng? Tra cứu giá cước với LOGIVAN!