Các bài viết thuộc chủ đề 'Bảo quản'

Thông tin thuộc 'Bảo quản' cho bạn

Hướng dẫn cách vận chuyển, sử dụng, bảo quản Bình OXY và các loại bình khí công nghiệp

Khí công nghiệp là nguyên liệu khí: nitrogen, oxy, carbon dioxide, argon, hydro, heli… được sản xuất để phục vụ trong công nghiệp cũng như hoạt động sinh hoạt cho…