Bao thanh toán là gì? Điều kiện để được bao thanh toán?

Bao thanh toán đóng vai trò rất lớn từ hoạt động thanh toán giữa doanh nghiệp đến tín dụng, quản lý nợ và bảo hiểm. Vậy, bao thanh toán là gì? Hãy cùng LOGIVAN tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Khái niệm

Bao thanh toán là gì? là một hình thức bán nợ, trong đó một doanh nghiệp bán các khoản phải thu (nợ) của nó cho một bên thứ ba khác với chiết khấu. Lợi nhuận bên thứ ba thu được là chênh lệch con số giữa tiền mua nợ và tiền con nợ trả.

Chẳng hạn, doanh nghiệp sẽ bán khoản phải thu thông qua việc buôn bán, giao dịch của mình cho người bao thanh toán (ví dụ: Ngân hàng) với giá trị thấp hơn giá trị thật của nó. Ngoài ra, người bao thanh toán còn có thể tư vấn cho cá nhân và công ty về khả năng trả nợ của con nợ để nhận hoa hồng.

Bao thanh toán là gì

Bạn cần phải nắm rõ bao thanh toán là gì và các điều kiện để được bao thanh toán trước khi tiến hành thực hiện.

Là hình thức còn khá mới ở Việt Nam, bao thanh toán chỉ mới xuất hiện từ đầu những năm 90 và đến năm 2004 mới chính thức đi vào hoạt động.

2. Lợi ích của bao thanh toán

a) Đối với bên bán hàng

 • Tiết kiệm được thời gian và công sức thu hồi nợ.
 • Tăng khả năng thanh toán.
 • Giảm được các chi phí hành chính, quản lý công nợ.
 • Các nợ xấu giảm xuống tối thiểu, hạn chế rủi ro tín dụng.
 • Đây cũng được xem là hình thức trợ vốn cho các công ty, giúp dòng vốn lưu động, ổn định khả năng sản xuất.

b) Đối với bên mua hàng

 • Có thể mua hàng theo các điều khoản trả sau.
 • Cơ hội đàm phán mua hàng tốt hơn.
 • Sử dụng tín dụng của người bán để tài trợ vốn lưu động.
 • Đơn giản hóa thủ tục thanh toán.

Lợi ích của bao thanh toán

Bao thanh toán đem lại rất nhiều lợi ích cho cả hai bên doanh nghiệp mua hàng và doanh nghiệp bán hàng.

3. Điều kiện bao thanh toán

a) Đối với người cư trú

 • Khách hàng là người có năng lực pháp luật dân sự theo quy định pháp luật.
 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc từ đủ 15 tuổi đến < 18 tuổi, không mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.
 • Sử dụng tiền ứng trước vào mục đích hợp pháp và dùng để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.
 • Có đủ khả năng tài chính trả nợ.
 • Có phương án sử dụng vốn hợp lý, có thể thực hiện.

b) Đối với người không cư trú

 • Khách hàng phải là tổ chức.
 • Sử dụng tiền ứng trước vào mục đích hợp pháp và dùng để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh;
 • Có đủ khả năng tài chính trả nợ;
 • Có phương án sử dụng vốn hợp lý, có thể thực hiện.

c) Trường hợp nào không được bao thanh toán?

Trường hợp nào không được bao thanh toán

Ngoài điều kiện để được bao thanh toán ra, bạn cũng cần nắm rõ trường hợp nào không được bao thanh toán, tránh rủi ro xảy ra.

Các đơn vị cá nhân và tổ chức không được phép bao thanh toán đối với các khoản phải thu, khoản phải trả sau, trích Thông tư 02/2017/TT-NHNN (có hiệu lực từ 30/09/2017).

“1. Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bị pháp luật cấm.

2. Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn 180 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị bao thanh toán.

3. Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có thoả thuận không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng.

4. Phát sinh từ hợp đồng cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

5. Đã được bao thanh toán hoặc đã được sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ nợ khác.

6. Đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

7. Đang có tranh chấp.”

Bạn đang cần tìm xe tải chở hàng? Tra cứu giá cước với LOGIVAN!