Các bài viết thuộc chủ đề 'Bảo hiểm'

Thông tin thuộc 'Bảo hiểm' cho bạn

Bảo hiểm hàng hóa là gì? Có nên mua bảo hiểm hàng hóa?

Nhiều cá nhân, Doanh nghiệp thắc mắc bảo hiểm hàng hóa là gì? Trong quá trình vận chuyển hàng hóa nội địa, quốc tế, bảo hiểm hàng hóa có vai…

Tìm hiểu điều kiện bảo hiểm hàng hóa ICC 1982 và ICC 2009

Vận chuyển hàng hóa đi xa bằng đường biển sẽ gặp nhiều rủi ro bất ngờ. Vì vậy, Viện ILU đã ban hành ra điều kiện bảo hiểm hàng hóa…

Bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Một số bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách tính phí bảo hiểm, an tâm khi vận chuyển…

Quy trình làm thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là vấn đề được rất nhiều người hay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu…

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là gì?

Bạn đang cần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ cửa hải quan về công ty hay ngược lại. Để vận chuyển an toàn bạn cần phải có bảo…