Các bài viết thuộc chủ đề '3.5 tấn'

Thông tin thuộc '3.5 tấn' cho bạn

So sánh các loại xe đông lạnh 3.5 tấn đặc trưng trên thị trường

Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản hàng hóa không chỉ gói gọn ở một địa chỉ mà còn phân phối đi các khu vực, xe đông lạnh đã ra…